Skip to main content

CM1 4

تاريخ الدرس الخامس

Le 29 janv.test de تعبير 

مراجعة الوحدة الثالثة الوطن حرية في كتاب القراءة و د. التطبيق 

مطالعة موجّهة قراءة ص 140-141-142

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 Ar Ar Mt Mt Ang
2 Ar Mt Fr تربية Cat
3 Fr Sc Fr Mt Ar.Dessin
4 Bcd-théâtre Fr.-EPS Hist.Geo Ar تاريخ
5 Ar Fr Cat Fr Fr
6 MT Fr.EPS Ang Ar Ar.Dess.
7 Sc Info.musique Mt Fr Sc