Skip to main content

CM1 4

حفظ تاريخ الدرس الثالث

تربية :كتاب التربية ص 64-65 حفظ المفردات والتعابير +مستند 1 مع الاسئلة 1-2-3+مستند4 الوان العلم(تسميع شفوي

قراءة ص 98 بكاملها+حوار+حفظ المرادفات +استظهار ص 121.....يزيد

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 Ar Ar Mt Mt Ang
2 Ar Mt Fr تربية Cat
3 Fr Sc Fr Mt Ar.Dessin
4 Bcd-théâtre Fr.-EPS Hist.Geo Ar تاريخ
5 Ar Fr Cat Fr Fr
6 MT Fr.EPS Ang Ar Ar.Dess.
7 Sc Info.musique Mt Fr Sc